رویدادها

برنامه رونمایی دانشنامه هزاره در کابل

برنامه رونمایی دانشنامه هزاره در ۲۳ قوس ۱۳۹۷ در دانشگاه ابن‌سینا در کابل برگزار شد. در این برنامه نخستین جلد دانشنامه هزاره که به تازگی از چاپ بیرون شده است، با حضور محققان داخلی و خارجی معرفی شد. دانشنامه هزاره بخشی از پروژه بزرگتر «دانشنامه جامع اقوام افغانستان» است که جلد نخست آن، پس از شش سال کار تحقیقاتی، توسط بنیاد دانشنامه تدوین و چاپ شده است. این اثر مرجع، نخستین دانشنامه در سطح منطقه است که به صورت اختصاصی به معرفی جامع و همه جانبهٔ یک گروه قومی میپردازد

برنامه رونمایی دانشنامه در لندن

در ادامهٔ برنامهٔ رونمایی دانشنامه در داخل افغانستان، رشته نشست‌هایی برای معرفی دانشنامه به محققان و افغانستانشناسان در بیرون نیز در دستور کار قرار دارد. در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، مرکز تجمع میلان در غرب لندن، میزبان افغانستانشناسان خارجی و داخلی برای رونمایی و معرفی دانشنامه هزاره بود. در این برنامه اسدالله شفایی به معرفی بنیاد دانشنامه و گسترهٔ فعالیتهای آن در اروپا پرداخت. جمع بسیاری از فرهنگیان در این نشست به نقد و ارزیابی دانشنامه پرداخته بر گسترش عرصه کار آن تأکید کردند.