مناظره راجع به دانشنامه هزاره

با سپاس از کلیه دوستانی که در طول این مدت نسبت به روند نقد و بررسی دانشنامه هزاره از خود توجه و حساسیت نشان داده اند به اطلاع می‌رساند: چندی پیش جناب محمد جواد سلطانی، استاد و معاون مالی-اداری دانشگاه ابن‌سینا، با فرستادن پیامی به شورای علمی دانشنامه خواستار مناظره درباره دانشنامه بین خود ایشان و اعضای این شورا شده بود. پاسخ شورای علمی این بود که با تکمیل و انتشار مجموعه پاسخها، پیشنهاد مناظره را مورد بررسی قرار خواهد داد، چرا که در این صورت مناظره در فضای روشن‌تری انجام خواهد شد. با این وصف اخیراً پوستری حاوی پیشنهاد مناظره از سوی جناب سلطانی از طریق وبسایت جمهوری سکوت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

شورای علمی دانشنامه هزاره از پیشنهاد کلی مناظره و هرگونه گفت‌وگو که به تبیین و شناخت بیشتر دانشنامه و رفع سؤِتفاهمات کمک کند، استقبال می‌کند اما معتقد است که مناظره باید محورهای مشخصی داشته باشد تا نتایج لازم از آن در زمان محدود مناظره و گفت‌وگو گرفته شود. از این رو انتظار دارد که جناب سلطانی پس از انتشار بخش پایانی پاسخهای بنیاد دانشنامه هزاره به نقدها و نظرها طی روزها‌ی آینده، نخست دیدگاه خود را راجع به جلد اول دانشنامه با درنظرداشت پاسخ‌ّها طی مقاله‌ای منتشر سازد و پس از آن درباره محورهای مناظره و زمان و مکان آن تبادل نظر خواهد شد.

شورای علمی دانشنامه هزاره

۱۱ دلو ۱۳۹۷/ ۳۱ جنوری ۲۰۱۹

2 thoughts on “مناظره راجع به دانشنامه هزاره”

 1. ۱ برای هر کلمه و‌جمله ای تان دفاعیه داشته باشید
  چون قرار است که این دانشامه به عنوان کتاب مرجع برای نسل های آینده سرزمین افغانستان و دیکر کشور ها به یادگار بماند
  وقتی شما به اشتباهات کتاب دانشنامه اعتراف دارید پس در صدد جمع آوری جلد های منتشر شده برایید و دوباره بهتر و جوامع تر چاپ و‌در اختیار مردم قرار دهید وطبعا مردم مثل گذشته همکاری مالی وتبلیغاتی خواهند کرد
  ۲ در جای جای دانشنامه از دادخواهی هزاره ها بعنوان شورشی یاد کرده اید در حالی عبدالرحمن هم به عنوان شورشی مردم مارا سر کوب کرد این کار شما تایید همان فرمان عبدالرحمن است
  ۳ از ابوزر بعنوان فر مانده مخالف حکمومت و از انوری بعنوان فعال سیاسی و نظامی نام برده اید و از ابوزر بعنوان یکی از کسانی در جنگ‌های داخلی نقش داشته با تغصیل یاد اور شده اید در حالیکه از جنگ های داخلی اکبری و انوری چیزی را یاد اور نشده اید
  این یکنوع طرفداری مر موز از یکی از طرف های در گیر در جنگ های داخلی است
  ۴ اسطوره شکسته یک کتاب سرا پا دروغ و توهین است که حتی نویسنده ای ان تا نشر دانشنامه جرات نداشت نام خودرا به مردم بگوید و خیلی از شماها هم از واقعیات غرب کابل غافل نیستید چطور از آن کتاب به عنوان کتاب تحلیلی ومرجع انرا به مردم و نسل جدید معرفی کردید
  من صد فیصد از لابلای نوشته و مطالب دانشنامه به این باور رسیده ام که شما جانبدارانه نوشته اید و در صدد تضعیف چهره مقاومت غرب کابل وتاریخ گذشته هزاره ها هستید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *