۰۹ دلو, ۱۳۹۹

شیوه‌نامه

مجموعه قواعد و اصول دربارۀ انتخاب، تصویب و نگارش مدخل‌های دانشنامه در قالب «شیوه‌نامۀ دانشنامۀ قوم هزاره» نوشته شده است…

سازمان علمی

سازمان علمی دانشنامۀ هزاره متشکل از شورای علمی، شورای مشاوران، گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی و گروه‌های منطقه‌ای است…

بنیاد دانشنامه هزاره

بنیاد دانشنامه هزاره یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال‌ ۱۳۹۱ ش با همفکری و مشاورۀ گروهی از استادان دانشگاه و پژوهشگران…
دانشنامه هزاره- جلد اول- ویراست دوم

ویرایش دوم جلد اول دانشنامه هزاره منتشر شد.

 

ویرایش دوم جلد اول دانشنامه هزاره «با تجدیدنظر و اضافات» به نشر رسید. در تکمیل این نسخه که دو سال طول کشید، ده‌ها کارشناس و صاحب نظر در روند نگارش، ارزیابی و تجدید نظر آن سهم گرفتند. بنیاد دانشنامه هزاره این نسخه را در حجمی بزرگتر از ویرایش نخست، با افزودن ده‌ها مدخل جدید منتشر کرده و انتشارات واژه در کابل چاپ آن را بر عهده داشته است…

مطلب بیشتر

مدخل روز

رسانه بنیاد

0
مدخل‌های ثبت شده
0
مدخل‌های پیشنهادی
0
مدخل‌های نوشته‌ شده
0
مدخل‌های چاپ شده