۱۶ قوس, ۱۳۹۹

شیوه‌نامه

مجموعه قواعد و اصول دربارۀ انتخاب، تصویب و نگارش مدخل‌های دانشنامه در قالب «شیوه‌نامۀ دانشنامۀ قوم هزاره» نوشته شده است…

سازمان علمی

سازمان علمی دانشنامۀ هزاره متشکل از شورای علمی، شورای مشاوران، گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی و گروه‌های منطقه‌ای است…

بنیاد دانشنامه هزاره

بنیاد دانشنامه هزاره یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال‌ ۱۳۹۱ ش با همفکری و مشاورۀ گروهی از استادان دانشگاه و پژوهشگران…

مدخل روز

رسانه بنیاد

دانشنامه هزاره؛ مشارکت جمعی و نظارت عمومی

بنیاد دانشنامه هزاره از همان آغاز شکل‌گیری در نظر داشته است تا پروژه تدوین دانشنامه با مشارکت جمعی و سهم‌گیری اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های مختلف فعالیت آن به پیش برود. از همین رو و به منظور تأمین سلامت و شفافیت مالی فعالیت‌های این نهاد و ا... ادامه متن

0
مدخل‌های ثبت شده
0
مدخل‌های پیشنهادی
0
مدخل‌های نوشته‌ شده
0
مدخل‌های چاپ شده